dịch vụ chuyển nhà giá rẻ

Tiện ích "Sổ tay cá nhân" có thể giúp bạn các vấn đề sau đây.

1. Trong công việc. Lập kế hoạch công việc -> Tạo các đầu việc lớn -> sau đó chia nhỏ các việc con để tiện theo giỏi và quản lý.

2. Trong học hành / nghiên cứu. Lập các chuyên đề / bài học -> sau đó chia nhỏ từng mục con / nội dung con để dễ học hơn

3. Ghi chép từ điển trong học ngoại ngữ. Ví dụ "Tạo ra các chuyên đề / bài học" -> Sau đó chia nhỏ nội dung của chuyên đề / nội dung để dễ học. Và đặc biệt giúp bạn dịch cả nội dung dài hoặc từng từ ngữ từ Tiếng Anh qua Tiếng Việt và từ Tiếng Việt qua Tiếng anh.


Đăng ký dễ dàng. Chỉ cần tạo "Tên đăng nhập" kèm địa chỉ email chính xác để nhận "Mã xác thực" qua email này là bạn đã có thể sử dụng được tiện ích "Sổ tay cá nhân" trên Vận Chuyển 24H.