08.1900.7839
08.9999.2082

Đặt Xe

Kết quả là giá tham chiếu để khách hàng tiện tham khảo. Mức giá này có thể có chênh lêch lên xuống theo vùng miền. Nhưng mức độ chênh lệch là không đáng kể

Taxi tải lớn

Trên 1.5 Tấn

Chọn Xe

Xe ba gác và xe tải nhỏ

Dưới 1 Tấn

Chọn Xe

Taxi tải vừa

Dưới 1.5 Tấn

Chọn Xe